qeyrətli

qeyrətli
sif. Öz vətəninin, xalqının, yaxın adamlarının qeyrətini çəkən, şərəf və namusunu qoruyan. Hər birimiz guya millətin ən qeyrətli hamisi, canıyananı donuna girib zəmanə aslanı, qəhrəmanı oluruq. C. M.. Haşım qeyrətli və çalışqan adam olduğundan, bir gün rahat oturmurdu. B. T..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • qeyrətmənd — <ər. qeyrət və fars. . . . mənd> köhn. bax qeyrətli. Qeyrətmənd və sahibi namus şəxs belə səltənətdən ar edər və belə padşahlardan bizar olar. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qeyrətpərəst — ə. və f. 1) qeyrət çəkən; qeyrətli; 2) son dərəcə qısqanc …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qeyrətpərəst — <ər. qeyrət və fars. . . . pərəst> bax qeyrətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmiyyətli — sif. Həmiyyət sahibi olan; qeyrətli, namuslu, təəssübkeş. Bu kəndin adamları istəyiblər, . . özlərini Astaranın qeyrətli və həmiyyətli adamlarına oxşatsınlar. Mol. Nəsr …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətli — sif. 1. Hər işində dəqiq və səliqəli olan, səhv və nöqsana yol verməməyə çalışan, diqqət, səy və qeyrət göstərən. Diqqətli adam. Diqqətli şagird. Diqqətli müşahidəçi. Diqqətli usta. – Sarxan . . çox diqqətli z. və olduqca sayıq davranırdı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəsarətli — sif. Cürətli, igid, ürəkli, qoçaq. Taqət kəsən qarlı külək gərçi davam edirdi; Cəsarətli Əhməd lakin qeyrət ilə gedirdi. A. S.. Yaşar cəsarətli olmağa çalışdı. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şücaətli — sif. Cəsarətli, cəsur, bahadır, qoçaq, igid. Övladları qeyrətlidir, damarlı; Şücaətli, hünərli, etibarlı. A. S.. <Nəcəf bəy Dilaraya:> Şücaətli qardaşın bu gün hökumətin əmri ilə Bakı milyonerlərindən Ağabalayevi həbs eləmişdir. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damarlı — sif. 1. Çoxlu damarı olan. Damarlı ət. 2. Xəstəlik, arıqlıq, qocalıq və s. nəticəsində dərisinin üstündə damarları görünən. Əmiraslan baba damarlı əlini qar kimi ağappaq saqqalına çəkir, uzun bığlarını tumarlayırdı. S. R.. 3. məc. dan. Namuslu,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəyur — sif. <ər.> Qeyrətli, qeyrət çəkən, qeyrətkeş, çalışqan. Doğrudan da, Aslan qayət qəyur, çalışqan bir uşaq idi. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəhmli — sif. Anlaqlı, idraklı, dərrakəli. Fəhmli adam. – <Ərknaz:> Ramiz çox qeyrətli, fərasətli uşaqdır. Çox qanacaqlı, mərifətli, fəhmli, qabiliyyətli uşaqdır. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”